Sprawy rodzinne

Alimenty – adwokat z Wrocławia, Opola, Oławy.

Sprawy o alimenty są najczęściej prowadzonymi postępowaniami w Polsce. Wysokość alimentów zależy od dobrego przygotowania pozwu. Zatem, jak prawidłowo wnieść pozew o alimenty? Jak wyliczyć wysokość alimentów? Od kogo można żądać alimentów? To są najczęściej zadawane pytania. 

Od ponad 15 lat skutecznie walczę o jak najwyższe alimenty dla moich Klientów. Najczęściej są to alimenty na rzecz dzieci. Zdarzają się również alimenty na rzecz małżonków, a także rodziców. Sprawy o alimenty prowadzę przed sądami we Wrocławiu, w Trzebnicy, w Oławie i w Opolu. Od początku współpracy z Klientem dbam o zabezpieczenie jego interesów. Analizując sprawę uwzględniam najlepsze dla niego rozwiązania. 

Alimenty — dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata rodzinnego?

Sprawy o alimenty wymagają dużego doświadczenia i umiejętności przewidywania skutków na przyszłość. Dzięki obecności adwokata w sprawie o alimenty unikniesz przykrych konsekwencji. Musisz pamiętać, że wyrok o alimenty może być zmieniony tylko w wyjątkowych sytuacjach. Najczęściej w przypadku zmiany istotnych okoliczności. A na nie trzeba casu. To powoduje, że ustalona przez sąd wysokość alimentów jest bardzo ważna. Od niej zależy czy będziesz posiadać środki na utrzymanie.  

 

Jako adwokat sporządzam pozew o alimenty, reprezentuje Klientów przed sądem, sporządzam pisma procesowe oraz niezbędne wnioski dowodowe. Pomagam w zebraniu wszystkich koniecznych dokumentów w sprawie o alimenty. Prowadzę negocjacje i mediacje z drugim rodzicem. Pomagam również przy egzekucji alimentów. W sytuacji, gdy po wyroku nie otrzymujesz należnych alimentów, prowadzę sprawy karne o niealimentacje. Jestem dostępna na każdym etapie postępowania. 

Czym są alimenty? Kto ma obowiązek płacenia alimentów? – sprawy rodzinne Wrocław

Obowiązek alimentacyjny określony jest w przepisach kro. Powszechnie uważa się, że obowiązek alimentacyjny to pokrywanie codziennych wydatków i uczestniczenie w wychowaniu dzieci. Zwykle alimenty płacą rodzice, dziadkowie, dzieci – czyli krewni w linii proste. Alimenty świadczone są najczęściej poprzez dostarczanie środków utrzymania i zaspokajaniu podstawowych i bieżących potrzeb uprawnionego. Obowiązek alimentacyjny realizowany jest w postaci zakupu wyżywienia, odzieży, obuwia, leków, środków czystości, a także opłat mieszkaniowych. O alimenty na dzieci można się ubiegać przed rozwodem, w trakcie trwania małżeństwa lub po rozwodzie. Zawsze w sytuacji, gdy drugi rodzic nie łoży dobrowolnie na utrzymanie dziecka. Podkreślić należy, że o alimenty na dzieci można się ubiegać bez konieczności składania pozwu o rozwód. W sprawach o rozwód, w których małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd obligatoryjnie zasądza alimenty. Alimenty na dzieci po rozwodzie są najczęściej albo podwyższane, albo obniżane, w zależności od sytuacji, wieku dzieci, możliwości finansowych rodziców. 

 

Masz problem z określeniem wysokości alimentów na dzieci? Nie wiesz, jak wyliczyć wysokość alimentów na dziecko? Wydaje Ci się, że żądana kwota alimentów jest za wysoka? Zastanawiasz się nad podwyższeniem alimentów? A może nie otrzymujesz zasądzonych alimentów? Zadzwoń do mnie, umów się na spotkanie. Skonsultuj wysokość alimentów z adwokatem z Wrocławia, zadzwoń do mnie, umów się na spotkanie. 

Skontaktuj się

Umów się na spotkanie

Od czego zależy wysokość alimentów? 

Niezależnie czy dochodzisz alimentów na dzieci, czy na małżonka w każdym przypadku wysokość alimentów uzależniona jest od: 

W sprawach o alimenty na dzieci warto poradzić się doświadczonego prawnika rodzinnego, który wskaże wysokość możliwych alimentów. Szczególnie ważne jest precyzyjne wyliczenie wysokości alimentów w sytuacji dochodzenia alimentów na dzieci i drugiego małżonka.  

Czym są usprawiedliwione potrzeby w sprawach o alimenty?

Usprawiedliwione potrzeby, to takie potrzeby materialne i nie materialne, które umożliwiają człowiekowi godziwą egzystencję. Kształtują się różnie w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia czy pozycji społecznej. Do środków utrzymania zaliczamy koszty wyżywienia, mieszkania, leczenia, odzieży. Do kosztów wychowania zaliczamy koszty pielęgnacji, opieki, dbałości o rozwój fizyczny i intelektualny. W każdej sprawie Sąd indywidualnie analizuje zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Inne są potrzeby małego dziecka a inne nastolatka czy studenta. Na gruncie każdej sprawy mogą się one różnić. Ustalenie możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica oznacza nie tylko zarobki i dochody rzeczywiści osiągane, lecz także te, które uzyskiwałby, gdyby w pełni wykorzystywał swoje możliwości fizyczne i intelektualne. 

Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat świadomie i bez ważnego powodu zrezygnowałeś z pracy, zmieniłeś ją na gorzej płatną, wyzbyłeś się majątku to sąd nie uwzględni tych okoliczności przy obniżeniu alimentów na dzieci.

Czy 500+ obniża zasądzone alimenty?

Świadczenie wychowawcze, potocznie nazywane 500 plus jest programem rządowego wsparcia rodziny. Nie ma on wpływu na ustalaną przez sąd wysokość alimentów na dziecko. W praktyce oznacza to, że nie możesz wnosić o niższe alimenty z tego powodu, że drugi rodzić pobiera na dziecko świadczenie 500+. 

Alimenty na dziecko, kiedy się należą? Kto ma płacić alimenty?

Jeżeli dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać, rodzice są zobowiązani do jego alimentacji. W praktyce oznacza to, że rodzice zobowiązani są do ponoszenia kosztów utrzymania, edukacji, zdrowia i wypoczynku dziecka. Powszechnie uznaje się również, że dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie czy żyją z nim wspólnie, czy oddzielnie. Alimenty na dzieci nie są uzależnione od osiągnięcia przez nie 18 lat. Coraz częściej zdarza się, że alimenty płaci się na pełnoletnie dziecko, aż do ukończenia studiów. Wysokość alimentów na pełnoletnie dziecko jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy może łączyć studia z pracą. Alimenty na pełnoletnie dziecko można próbować obniżyć albo wnosić o ich uchylenie.  

 

Alimenty na dzieci bez rozwodu uzależnione są od wielu czynników. Tego, czy rodzice żyją razem, w jakim zakresie sprawują opiekę nad dziećmi, czy partycypują w kosztach utrzymania dzieci. Alimenty na dzieci bez rozwodu i alimenty na dzieci po rozwodzie nie muszą się różnić wysokością.  

W każdym wyroku rozwodowym obligatoryjnie muszą się znaleźć alimenty na rzecz małoletnich dzieci. Sąd nie może odstąpić od orzeczenia alimentów, jednak rozwodzący się małżonkowie mogą się porozumieć co do wysokości alimentów.

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Jeżeli jeden z rodziców dobrowolnie nie spełnia obowiązku alimentacyjnego, należy wnieść pozew o alimenty. Pozew jest zwolniony z opłaty sądowej. Należy go złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dziecka. W treści pozwu należy wskazać wszystkie żądania oraz dokładnie je uzasadnić. Ważne jest także złożenie wniosków dowodowych, które umożliwiają sądowi właściwą ocenę sytuacji. Zazwyczaj będą to faktury, rachunki czy wnioski o przesłuchanie świadków. Pozew o alimenty zwykle składa matka w imieniu dziecka, natomiast pozew obniżenie alimentów składa najczęściej rodzic zobowiązany do płacenia alimentów. 

Kto ma obowiązek płacić alimenty za rodziców?

W zależności od sytuacji, alimenty można żądać również od dziadków. Alimenty od dziadków są alimentami uzupełniającymi. Można o nie wystąpić do sądu, gdy rodzice dziecka, nie żyją, nie są w stanie płacić alimentów, gdy uzyskanie alimentów od rodziców jest utrudnione, a dziecko pozostaje w niedostatku. 

Kiedy nie trzeba płacić alimentów?

Obowiązek płacenia alimentów wynika z braku możliwości samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Zatem obowiązek płacenia alimentów ustaje, gdy uprawniony posiada własne środki finansowe na swoje utrzymanie.Jest samodzielny finansowo. Zwykle jest to związane z podjęciem pracy przez dziecko, odziedziczeniem znacznego majątku, a nawet wygraną na loterii. Sam fakt uzyskania pełnoletności przez dziecko nie przesądza o zakończeniu obowiązku alimentacyjnego, zwłaszcza jak dziecko podejmie studia. Jeżeli dziecko ma możliwości samodzielnego utrzymania, zobowiązany powinien wnieść pozew o uchylenie alimentów.  

Nigdy nie próbuj samodzielnie zaprzestać płacić alimentów. Jeżeli zachodzą okoliczności, które według Ciebie uzasadniają nie płacenie alimentów lub płacenie ich w mniejszej kwocie zawsze skonsultuj się z adwokatem.

POTRZEBUJESZ POMOCY? POMOC ADWOKATA RODZINNEGO W SPRAWIE O ALIMENTY

Sprawy o alimenty, jak większość spraw rodzinnych, potrafią być wyjątkowo skomplikowane i wyczerpujące emocjonalnie. Gdybyś zatem potrzebował konsultacji, pomocy w przygotowaniu pozwu lub reprezentacji w sprawie, to zachęcam Cię do kontaktu. Zadzwoń do mnie, umów się na spotkanie. Wszelkie niezbędne dane znajdziesz TUTAJ.