Kancelaria Adwokacka Wrocław

Polityka Prywatności i plików cookies

strony internetowej www.kancelaria-babiak.pl

Kancelaria Adwokacka Anna Babiak przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. 

Kancelaria Adwokacka Anna Babiak zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych. 

Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny. Nie stanowi ona źródła praw i obowiązków dla Klientów Kancelarii Adwokackiej Anna Babiak, ani Użytkowników strony internetowej www.kancelaria-babiak.pl 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej, działającego pod adresem: www.kancelaria-babiak.pl (zwanego dalej: stroną internetową’’). 

1.2. Właścicielem strony internetowej jest Anna Babiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Anna Babiak, ul. Racławicka 15/19 lokal 419, NIP: 7542533937, REGON: 021390720, adres e-mail: annababiak@gmail.com (zwana dalej: „Kancelarią’’). 

2. ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Strona internetowa umożliwia osobom odwiedzającym skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej: „Formularzem”). 

2.2. Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Formularza jest Kancelaria. 

2.3. Możesz kierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych na nasz adres: annababiak@gmail.com. Niezależnie od tego możesz również wysyłać swoje uwagi pocztą tradycyjną na nasz adres: 53-149 Wrocław, Racławicka 15/19 lokal 419 lub telefonicznie na numer: 790 813 399. 

2.4 Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO„) – zgodnie z RODO oraz w polskich przepisach wydanych zgodnie z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2.5. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

2.6. Kancelaria przetwarza dane w następujących celach: 

 • wykonania usługi prawnej, 
 • informowania o wydarzeniach, które organizujemy lub w których uczestniczymy, a także w celu wysyłania alertów prawnych, 
 • marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe, 
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 
 • statystycznych i analitycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa; 

2.7. Swoje dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie wyrażasz w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skorzystania z niektórych funkcji serwisu i skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii. 

2.8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

2.9. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO oraz art. 4 pkt 9 RODO. 

2.10. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa: 

 • prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Nota prawna i polityka prywatności, 
 • prawo dostępu do danych, 
 • prawo do sprostowania danych, 
 • prawo do usunięcia danych, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od kancelarii informacji o charakterze marketingowym. 

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres annababiak@gmail.com. Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. 

3. FORMULARZ KONTAKTOWY

3.1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych: 

 • imienia i nazwiska 
 • adresu e-mail 
 • numeru telefonu 

3.2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych. 

3.3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z Kancelarią. 

3.4. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika. 
3.5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. 
3.6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika. 

4. PLIKI COOKIES

4.1. Kancelaria na stornie internetowej stosuje tzw. plik Cookies tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez mechanizmy zarządzające serwerem na urządzeniu końcowym Użytkownika, które to serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. 

4.2. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

4.3. Na podstawie plików Cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. 

4.4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria. 

4.5. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, z zastrzeżeniem, że wyłączenie tej opcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony. 

4.6. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika: 

 • Google Analytics, 
 • Twitter.  
 • LinkedIn, 
 •  Facebook 
 • Instagram 

4.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych. 

4.8. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach: 

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu; 
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. 
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

4.9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. 

5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. 
5.2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej. 

5.3. Zmiany będą obowiązywać na przyszłość i wejdą w życie po ich zaakceptowaniu w drodze pojawiającego się okna (pop-up window)