Kancelaria Adwokacka Wrocław

Frankowicze

Getin Noble Bank bankrutem. Jak dokonać zgłoszenia wierzytelności?

Upadłość Getin Noble Bank S.A. postawiła przed niełatwym zadaniem tysiące jego klientów. Zgłoszenie wierzytelności, potrącenie, terminy, procedury - to wszystko może przytłoczyć. W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo zgłosić swoje roszczenia. Jakie dokumenty są potrzebne, a także co oznacza potrącenie wierzytelności i kiedy można z niego skorzystać.
getin noble bank upadłość

Spis treści:

Jak zgłosić wierzytelność po upadłości Getin Noble Bank - poradnik dla mieszkańców Wrocławia

Getin Noble Bank bankrutem – upadłość Getin Noble Bank S.A. postawiła przed niełatwym zadaniem tysiące jego klientów. Zgłoszenie wierzytelności, potrącenie, terminy, procedury – to wszystko może przytłoczyć. W tym artykule znajdziesz kompleksowy poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces. Dowiesz się, jak prawidłowo zgłosić swoje roszczenia. Jakie dokumenty są potrzebne, a także co oznacza potrącenie wierzytelności i kiedy można z niego skorzystać. Szczególnie skupiamy się na sytuacji klientów z Wrocławia – posiadaczy kredytów frankowych.

Ustalenie istnienia wierzytelności

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy posiadasz wierzytelność względem banku. Jeżeli wszcząłeś postępowanie przeciwko bankowi o zapłatę, sąd zawiesi to postępowanie i wezwie syndyka do udziału w sprawie. Jeżeli toczy się postępowanie o ustalenie nieważności z tytułu umowy kredytu, będzie ono kontynuowane, ale w miejsce pozwanego Getin Banku wstąpi syndyk.

Kredytobiorca Getin Noble Banku może zgłosić wierzytelność wynikającą z zapłaty przez niego sumy wszystkich rat w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej frankiem szwajcarskim. Możesz wystąpić do GNB o przesłanie rozliczenia wpłat lub samodzielnie zsumować wszystkie wpłaty. Ustalenie wierzytelności GNB jest o tyle prostsze, że wynika wprost z nieważnej umowy kredytu frankowego.

 

Jeżeli jesteś kredytobiorcą Getin Noble Bank, a Twoja umowa kredytu została uznana za nieważną, możesz zgłosić roszczenie o zwrot nadpłaconych kwot.

Dokonanie potrącenia

Potrącenie wierzytelności to proces, który pozwala na umorzenie dwóch przeciwstawnych sobie zobowiązań do wysokości niższej wierzytelności. W kontekście upadłości Getin Noble Bank, potrącenie może mieć miejsce, gdy klient banku jest jednocześnie jego wierzycielem i dłużnikiem. Jeżeli posiadasz wymagalną wierzytelność pieniężną względem banku, a bank również posiada takiego rodzaju wierzytelność względem Ciebie, możliwe jest dokonanie potrącenia.

 

Aby dokonać potrącenia wzajemnych świadczeń, musisz złożyć oświadczenie o potrąceniu nie później niż wraz ze zgłoszeniem wierzytelności.

 

Potrącenie wzajemnych świadczeń jest o tyle istotne, że zapobiega ryzyku zwrotu bankowi całego kapitału kredytu bez możliwości pomniejszenia tego długu o sumę wszystkich dotychczasowych wpłat, jakie były dokonywane na rzecz banku.

Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych świadczeń Getin Bank

Aby zgłosić potrącenie, wierzyciel musi złożyć oświadczenie o potrąceniu wraz ze zgłoszeniem wierzytelności. Oświadczenie to powinno zawierać informacje o wysokości wierzytelności wierzyciela i banku oraz o zamiarze dokonania potrącenia. Oświadczenie o potrąceniu powinno być złożone za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych, tak samo jak zgłoszenie wierzytelności.

Wzór oświadczenia o potrąceniu - Getin Bank Frankowicze

Sporządzenie oświadczenia o potrąceniu wymaga precyzyjnego opisania sytuacji i jasnego wyrażenia intencji dokonania potrącenia.

 

Poniżej znajduje się przykładowa treść oświadczenia o potrąceniu:

 

[Imię i nazwisko wierzyciela] [Adres wierzyciela]

Syndyk masy upadłościowej Getin Noble Bank S.A. [Adres syndyka]

Data: [data]

Dotyczy: Oświadczenia o potrąceniu wierzytelności.

 

Szanowny Panie,

 

Niniejszym informuję, że w związku z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Bank S.A., jako wierzyciel banku, dokonuję potrącenia mojej wierzytelności. Moja wierzytelność wynika z (nieważnej) umowy kredytu hipotecznego numer [numer umowy] zawartej dnia [data zawarcia umowy] na kwotę [kwota kredytu] PLN. Do dnia dzisiejszego spłaciłem już kwotę [kwota spłacona] PLN. Bank posiada wierzytelność względem mnie wynikającą z tej samej umowy na kwotę [kwota zobowiązania] PLN.

W związku z powyższym, dokonuję potrącenia mojej wierzytelności z wierzytelnością banku do wysokości wierzytelności niższej. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego oświadczenia oraz o uwzględnienie potrącenia przy sporządzaniu listy wierzytelności.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko wierzyciela]

 

Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres Syndyka masy upadłości Getin Noble Banku. A następnie wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru załączyć do zgłoszenia wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Konsekwencje nie złożenia oświadczenia o potrąceniu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświadczenie o potrąceniu należy zgłosić wraz ze zgłoszeniem wierzytelności. Co w sytuacji, gdy kredytobiorca nie złoży oświadczenia?

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 23.01.2019 r. I CSK 749/17 „Wierzyciel upadłego, który w terminie (…) nie złożył oświadczenia o potrąceniu przysługującej mu przeciwko upadłemu wierzytelności, może skutecznie podnieść zarzut potrącenia tej wierzytelności z wierzytelnością wzajemną upadłego w postępowaniu wszczętym przez syndyka masy upadłości.” Jest to jednak sytuacja mało komfortowa dla kredytobiorcy Getin banku.

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem portalu sądowego Krajowy Rejestr Zadłużonych. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności oraz jej wysokość, takie jak wyroki sądowe czy potwierdzenia dokonywania przelewów bankowych w wykonaniu umowy. Zgłoszenie musi być elektronicznie podpisane przed wysłaniem. Oznacza to, że wszystkie dokumenty przed wysłaniem musisz zeskanować i opisać.

Termin na zgłoszenie wierzytelności

Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W przypadku Getin Noble Banku termin ten upływa 21 sierpnia 2023 roku. Jeżeli nie zgłosisz wierzytelności w tym terminie, nadal możesz to zrobić, ale będzie to wiązało się z koniecznością wniesienia opłaty.

Lista wierzytelności

Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności, syndyk sporządza listę wierzytelności. Możesz zapoznać się z listą wierzytelności i sprawdzić, czy Twoja wierzytelność została uwzględniona. Jeżeli Twoja wierzytelność nie znalazła się na liście, możesz zgłosić sprzeciw.

Podsumowanie - Kancelaria Adwokacka Wrocław

Zgłoszenie wierzytelności jest kluczowym krokiem dla wierzycieli w kontekście upadłości banku. Zwłaszcza Frankowicze Getin Noble Banku powinni być gotowi do zgłoszenia swoich roszczeń.

 

Zgłoszenie i potrącenie wierzytelności mogą mieć różne konsekwencje dla kredytobiorców. Z jednej strony, zgłoszenie wierzytelności jest konieczne, aby móc odzyskać swoje środki po upadłości banku. Z drugiej strony, potrącenie wierzytelności może pozwolić na umorzenie części lub całości zobowiązania kredytobiorcy względem banku.

 

 

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i może wymagać indywidualnej analizy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z adwokatem.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu wierzytelności nasza Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu udzieli Ci stosownego wsparcia.

Masz podobną sprawę, chcesz się skonsultować z prawnikiem?

Napisz do nas.

Napisz do nas

Kancelaria zlokalizowana jest we Wrocławiu, ale udziela wsparcia prawnego na terenie całej Polski oraz za granicą. To umożliwia prowadzenie spraw wszędzie tam, gdzie potrzebujesz pomocy adwokata.

Zobacz również

Prawo karne

Co grozi za posiadanie marihuany?

Czy jesteś osobą, która została zatrzymana za posiadanie marihuany? Czy może jesteś ciekaw, ile grozi za posiadanie narkotyków? A może zastanawiasz się, jaka kara za posiadanie marihuany może spotkać Twojego znajomego, który eksperymentuje z marihuaną? W…

Sprawy rodzinne

Alimenty na dorosłe dziecko do 26 roku życia. Czyli jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Czy wiesz, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie kończy się wraz z jego pełnoletniością? Szukasz informacji o alimentach dla dorosłych dzieci we Wrocławiu? Zerknij na nasz najnowszy artykuł na blogu kancelarii adwokackiej – pełen praktycznych porad…

Sprawy rodzinne

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania w sądzie.

Czy zmagasz się z trudnościami związanymi z procesem alimentacyjnym? Czy zastanawiasz się, jak zabezpieczyć roszczenia alimentacyjne, aby zapewnić finansową stabilność dla siebie i swojego dziecka? Ten artykuł jest właśnie dla Ciebie….