Kancelaria Adwokacka Wroc艂aw

Prawo karne

Co grozi za posiadanie marihuany?

Czy jeste艣 osob膮, kt贸ra zosta艂a zatrzymana za posiadanie marihuany? Czy mo偶e jeste艣 ciekaw, ile grozi za posiadanie narkotyk贸w? A mo偶e zastanawiasz si臋, jaka kara za posiadanie marihuany mo偶e spotka膰 Twojego znajomego, kt贸ry eksperymentuje z marihuan膮? W tym artykule wyja艣nimy, co w praktyce grozi za posiadanie tego popularnego narkotyku.
marihuana, jaka kara grozi za posiadanie

Spis tre艣ci:

Jaka grozi kara za posiadanie marihuany ?

Czy kiedykolwiek zastanawiali艣cie si臋 co grozi za posiadanie marihuany? Jak cienka jest granica pomi臋dzy wolno艣ci膮 a utrat膮 jej na lata? W erze globalnej debaty o legalizacji marihuany, prawo nadal trzyma swoje ostrze. Pojedyncze decyzje, kt贸re cz臋sto podejmujemy w m艂odo艣ci lub spontanicznie, mog膮 mie膰 powa偶ne konsekwencje prawne. Cz臋sto nie zdajemy sobie sprawy, jak surowe mog膮 by膰 kary za posiadanie narkotyk贸w, a szczeg贸lnie popularnej marihuany.

Czy jeste艣 osob膮, kt贸ra zosta艂a zatrzymana za posiadanie 艣rodk贸w odurzaj膮cych?

Czy mo偶e jeste艣 ciekaw, ile grozi za posiadanie marihuany? W tym artykule wyja艣nimy, co w praktyce grozi za posiadanie tego popularnego narkotyku.

Zacznijmy od ustalenia co oznacza „posiadanie” i jak nale偶y je interpretowa膰 w kontek艣cie spraw narkotykowych – zgodnie z uchwa艂膮 sk艂adu siedmiu s臋dzi贸w SN z dnia 27 stycznia 2011 r., sygnatura akt I KZP 24/10

Posiadaniem 艣rodka odurzaj膮cego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdzia艂aniu nar- komanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest ka偶de w艂adanie takim 艣rodkiem lub substancj膮, a wi臋c tak偶e zwi膮zane z jego u偶yciem lub zamiarem u偶ycia.

Zgodnie z cytowan膮 uchwa艂膮 SN posiadaniem marihuany jest ka偶de nawet kr贸tkotrwa艂e w艂adztwo. Bez znaczenia jest cel posiadania.

Kary za posiadanie marihuany w Polsce

Polska, podobnie jak wiele innych kraj贸w na 艣wiecie, ma surowe przepisy dotycz膮ce posiadania narkotyk贸w, w tym marihuany. Wed艂ug polskiego prawa, regulowanego przez Ustaw臋 o przeciwdzia艂aniu narkomanii, posiadanie nawet niewielkich ilo艣ci marihuany jest nielegalne. Artyku艂 62 Ustawy o przeciwdzia艂aniu narkomanii stanowi, 偶e „kto wprowadza do obrotu albo posiada 艣rodki odurzaj膮ce lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolno艣ci do lat 3”. To oznacza, 偶e posiadanie marihuany, niezale偶nie od ilo艣ci, mo偶e teoretycznie skutkowa膰 kar膮 pozbawienia wolno艣ci.

Za posiadanie znacznej ilo艣ci marihuany grozi kara pozbawienia wolno艣ci od roku do 10 lat. Rodzaj posiadanych narkotyk贸w oraz ich ilo艣膰 wp艂ywa na ewentualn膮 kwalifikacj臋 prawn膮 czynu, a tak偶e na wymiar kary. To co grozi osobie zatrzymanej r贸wnie偶 zale偶y od ilo艣ci narkotyk贸w – je偶eli zostaniesz zatrzymany z du偶膮 ilo艣ci膮 marihuany, poporcjowan膮 na ma艂e ilo艣ci, istnieje du偶e prawdopodobie艅stwo, 偶e zostanie postawiony zarzut handlu marihuan膮. Je偶eli zostan膮 zabezpieczone krzaki marihuany, to najprawdopodobniej mo偶esz spodziewa膰 si臋 zarzutu uprawy marihuany. O tych konkretnych przest臋pstwach piszemy w kolejnych artyku艂ach.

Co grozi zatrzymanemu za posiadanie marihuany na w艂asny u偶ytek?

Sprawa posiadania marihuany na w艂asny u偶ytek jest jednym z najbardziej niejednoznacznych i dyskutowanych aspekt贸w polskiego prawa dotycz膮cego narkotyk贸w. Pomimo globalnego trendu ku liberalizacji prawa w tym zakresie, w Polsce przepisy nadal s膮 surowe.

Wed艂ug Ustawy o przeciwdzia艂aniu narkomanii, ka偶de posiadanie narkotyk贸w – niezale偶nie od ilo艣ci i celu – jest nielegalne i podlega karze. W przypadku marihuany nie ma specjalnego wyj膮tku dla „posiadania na w艂asny u偶ytek”. To oznacza, 偶e posiadanie marihuany na w艂asny u偶ytek teoretycznie mo偶e skutkowa膰 kar膮 do 3 lat pozbawienia wolno艣ci.

marihuana, jaka kara grozi za posiadanie

Czy za posiadanie marihuany grozi 3 lata pozbawienia wolno艣ci?

W praktyce s膮dowej, posiadanie niewielkich ilo艣ci narkotyk贸w „na w艂asny u偶ytek” cz臋sto jest interpretowane jako okoliczno艣膰 艂agodz膮ca. S膮d mo偶e na tej podstawie zdecydowa膰 o wymierzeniu 艂agodniejszej kary, takiej jak grzywna, ograniczenie wolno艣ci lub zawieszenie wykonania kary. Jednak偶e jest to zawsze kwestia indywidualnej oceny s膮du.

Podczas gdy, posiadanie marihuany na w艂asny u偶ytek mo偶e potencjalnie wp艂ywa膰 na ni偶szy wymiar kary, jest to nadal przest臋pstwo zgodnie z polskim prawem. Ka偶da osoba, kt贸ra znalaz艂a si臋 w takiej sytuacji, powinna skonsultowa膰 si臋 z prawnikiem. Nasza Kancelaria Adwokacka we Wroc艂awiu ma wieloletnie do艣wiadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Udzielamy pomocy na ka偶dym etapie post臋powania karnego. W sprawach o przest臋pstwo posiadania marihuany wa偶ne jest powierzenie sprawy adwokatowi od spraw karnych.

Co grozi za posiadanie 1g marihuany na w艂asny u偶ytek?

Zar贸wno spo艂ecze艅stwo, jak i prawo cz臋sto r贸偶ni膮 si臋 w swoim podej艣ciu do posiadania ma艂ych ilo艣ci marihuany. Niezale偶nie od tego, jakie s膮 nasze osobiste przekonania, warto wiedzie膰, jakie s膮 prawne konsekwencje posiadania 1g marihuany w Polsce.

O tym, 偶e polskie prawo, nie przewiduje r贸偶nic w konsekwencjach prawnych w zale偶no艣ci od ilo艣ci posiadanej marihuany napisali艣my powy偶ej. Natomiast ilo艣膰 posiadanego narkotyku na w艂asny u偶ytek mo偶e wp艂yn膮膰 na wyrok s膮du. Chocia偶 posiadanie 1g marihuany jest technicznie przest臋pstwem, w praktyce s膮dy cz臋sto bior膮 pod uwag臋, 偶e jest to ilo艣膰 niewielka.

W praktyce, dla os贸b, kt贸re po raz pierwszy staj膮 przed s膮dem za posiadanie niewielkiej ilo艣ci marihuany, s膮dy cz臋sto wybieraj膮 艂agodniejsze kary. Takie kary mog膮 obejmowa膰 kar臋 grzywny, kar臋 ograniczenia wolno艣ci, a nawet warunkowe umorzenie post臋powania karnego.

Wyrok skazuj膮cy za przest臋pstwo posiadania marihuany mo偶e wp艂yn膮膰 na Twoj膮 przysz艂o艣膰. Dlatego warto podj膮膰 obron臋 w sprawie karnej.

Przy jeszcze mniejszych ilo艣ciach narkotyk贸w warto powalczy膰 o umorzenie post臋powania karnego.

palenie jointa, marihuana, 62a

Kiedy posiadanie narkotyk贸w b臋dzie przest臋pstwem mniejszej wagi?

Definiowanie, co stanowi przest臋pstwo mniejszej wagi, jest nieod艂膮cznym elementem zrozumienia skomplikowanych aspekt贸w prawa karnego. Kwestia ta nabiera szczeg贸lnego znaczenia, gdy m贸wimy o posiadaniu narkotyk贸w, w tym marihuany.

Zatem kiedy przest臋pstwo posiadania marihuany b臋dzie przest臋pstwem mniejszej wagi?

Posiadanie na w艂asny u偶ytek niewielkich ilo艣ci marihuany mo偶e zosta膰 uznane przez s膮d za „wypadek mniejszej wagi”, ale nie jest to gwarantowane. Oznacza to, 偶e osoba zatrzymana za takie przewinienie mo偶e liczy膰 na 艂agodniejsze traktowanie ze strony s膮du. Mimo to, kwestia ta jest w du偶ej mierze zale偶na od indywidualnej interpretacji s膮du.

Artyku艂 62a ustawy o przeciwdzia艂aniu narkomanii daje s臋dziom mo偶liwo艣膰 uznania posiadania niewielkich ilo艣ci narkotyk贸w na w艂asny u偶ytek za „wypadek mniejszej wagi”. Jednak przepis ten nie precyzuje, co dok艂adnie oznacza „niewielka ilo艣膰”, dlatego interpretacja tego terminu pozostawiona jest do uznania s臋dziego. W takim przypadku sprawca podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolno艣ci albo pozbawienia wolno艣ci do roku.

Nie zawsze jednak wyrok s膮du teoretycznie 艂agodny jest nim w rzeczywisto艣ci. Warto ka偶d膮 sytuacj臋 i propozycj臋 w zakresie dobrowolnego poddania si臋 karze przedyskutowa膰 z do艣wiadczonym adwokatem od spraw karnych.

Kiedy mo偶na liczy膰 na warunkowe umorzenie sprawy?

Warunkowe umorzenie sprawy to jedna z form zako艅czenia post臋powania karnego, kt贸ra pozwala oskar偶onemu unikn膮膰 kary. Jest to 艣rodek, kt贸ry s艂u偶y zar贸wno do resocjalizacji, jak i do prewencji.

Zgodnie z art. 66 kodeksu karnego, s膮d mo偶e warunkowo umorzy膰 post臋powanie na okres pr贸by, je艣li spe艂nione s膮 pewne kryteria. Kryteria te obejmuj膮 ocen臋 charakteru i dotychczasowego post臋powania oskar偶onego, jego warunk贸w osobistych i ekonomicznych, postawy po pope艂nieniu czynu, a tak偶e rodzaj i rozmiar szkody wyrz膮dzonej przest臋pstwem.

O mo偶liwo艣ci warunkowego umorzenia post臋powania decyduje s膮d, bior膮c pod uwag臋 wszystkie okoliczno艣ci sprawy. Typowo, warunkowe umorzenie jest mo偶liwe, gdy:

 1. oskar偶ony nie by艂 wcze艣niej karany.

 2. oskar偶ony wykazuje skruch臋.

 3. s膮 powody do przypuszczenia, 偶e oskar偶ony b臋dzie przestrzega艂 porz膮dku prawnego i nie pope艂ni kolejnego przest臋pstwa.

 4. czyn nie jest spo艂ecznie szkodliwy.

Jak to wygl膮da w praktyce?

W praktyce, osoba oskar偶ona o posiadanie niewielkiej ilo艣ci narkotyk贸w, zw艂aszcza marihuany, na w艂asny u偶ytek, kt贸ra nie by艂a wcze艣niej karana i wykazuje skruch臋, mo偶e liczy膰 na warunkowe umorzenie post臋powania. Wa偶ne jest jednak, 偶e decyzj臋 o tym podejmuje s膮d, a ka偶da sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Warunkowe umorzenie sprawy to pot臋偶ne narz臋dzie, kt贸re mo偶e pom贸c unikn膮膰 kary w przypadku przest臋pstw, takich jak posiadanie narkotyk贸w. Jednak decyzja o warunkowym umorzeniu zale偶y od wielu czynnik贸w i wymaga analizy sprawy i do艣wiadczonego adwokata od spraw karnych. We Wroc艂awiu nasza Kancelaria Adwokacka s艂u偶y pomoc膮 i wsparciem na ka偶dym etapie post臋powania karnego. Skontaktuj si臋 z nami, je艣li potrzebujesz porady lub obrony w sprawie karnej.

Co s膮d bierze pod uwag臋 wymierzaj膮c kar臋 za posiadanie substancji odurzaj膮cych?

Kiedy zostajesz oskar偶ony o posiadanie substancji odurzajacych (narkotyk贸w), s膮d rozpatruje szereg kryteri贸w przy ustalaniu odpowiedniej kary. Wytyczne przewiduj膮 kar臋 pozbawienia wolno艣ci do lat 3 za posiadanie 艣rodk贸w odurzaj膮cych lub substancji psychotropowych (ustawa o przeciwdzia艂aniu narkomanii, art. 62). Jednak偶e, rzeczywisto艣膰 jest zazwyczaj bardziej z艂o偶ona. Jak wi臋c s膮d podejmuje decyzj臋?

Kara jak膮 s膮d wymierzy za przest臋pstwo posiadania marihuany zale偶y od:

 1. Ilo艣膰 narkotyku: Posiadanie niewielkiej ilo艣ci 艣rodka odurzaj膮cego na w艂asny potrzeby jest traktowane inaczej ni偶 posiadanie du偶ych ilo艣ci z zamiarem dystrybucji lub przemytu.

 2. Rodzaj narkotyku: Nie wszystkie narkotyki s膮 traktowane tak samo. Na przyk艂ad, marihuana jest cz臋sto postrzegana jako mniej szkodliwa ni偶 inne, silniejsze narkotyki, co mo偶e wp艂ywa膰 na wymiar kary w wyroku.

 3. Przesz艂o艣膰 oskar偶onego: Osoba, kt贸ra po raz pierwszy staje przed s膮dem, ma wi臋ksze szanse na 艂agodniejszy wyrok, ni偶 osoba, kt贸ra by艂a wcze艣niej skazana za podobne przest臋pstwa. Dotychczasowy spos贸b 偶ycia oskar偶onego – tu liczy si臋 inicjatywa dowodowa oskar偶onego lub jego obro艅cy.

 4. Postawa oskar偶onego: Skrucha oskar偶onego, ch臋膰 naprawy szkody oraz gotowo艣膰 do podj臋cia leczenia mog膮 wp艂ywa膰 na decyzj臋 s膮du i 艂agodniejsze potraktowanie sprawcy przest臋pstwa posiadania narkotyk贸w.

 5. Skutki czynu: Je偶eli czyn nie spowodowa艂 szk贸d, na przyk艂ad nie dosz艂o do sprzeda偶y narkotyk贸w osobom trzecim, s膮d mo偶e zdecydowa膰 si臋 na 艂agodniejsz膮 kar臋.

  Wymierzanie kary za posiadanie narkotyk贸w to z艂o偶ony proces, kt贸ry uwzgl臋dnia wiele czynnik贸w, aby zapewni膰, 偶e kara jest sprawiedliwa i proporcjonalna. W tym kontek艣cie, pomoc do艣wiadczonego adwokata karnego jest nieoceniona.

Jakie mog膮 by膰 kary dla nieletnich za posiadanie 艣rodk贸w odurzaj膮cych?

Przest臋pstwa zwi膮zane z narkotykami to powa偶ne wykroczenia, niezale偶nie od wieku sprawcy. W przypadku nieletnich, sprawy s膮 jednak traktowane nieco inaczej. W Polsce osoba nieletnia to osoba poni偶ej 17 roku 偶ycia. Dla takich os贸b stosuje si臋 specjalne procedury, a kary s膮 cz臋sto skupione na resocjalizacji, a nie na karaniu. Szerzej o odpowiedzialno艣ci nieletnich za przest臋pstwo posiadania marihuany przeczytasz tutaj.

nieletni z marihuan膮

Konsekwencje prawne posiadania marihuany - Tw贸j przypadek mo偶e by膰 powa偶niejszy ni偶 my艣lisz.

Mo偶liwe konsekwencje prawne zwi膮zane z posiadaniem marihuany nie powinny by膰 lekcewa偶one. To, co mo偶e wydawa膰 si臋 drobnym przewinieniem, mo偶e mie膰 trwa艂e i znacz膮ce konsekwencje.

Kluczow膮 rzecz膮, kt贸r膮 nale偶y zrozumie膰, jest to, 偶e niezale偶nie od ilo艣ci posiadanych narkotyk贸w, jeste艣 nara偶ony na powa偶ne konsekwencje prawne. A decyzje, kt贸re podejmiesz na pocz膮tku post臋powania, mog膮 mie膰 d艂ugotrwa艂y wp艂yw na twoj膮 przysz艂o艣膰. Analizuj膮c sprawy dotycz膮ce posiadania marihuany, z naszego do艣wiadczenia wynika, 偶e warto broni膰 si臋 w sprawie – wp艂ywa to na ni偶szy wymiar kary.Dlatego niezwykle wa偶ne jest, aby skorzysta膰 z pomocy do艣wiadczonego prawnika w sprawach karnych, kt贸ry pomo偶e Ci na ka偶dym etapie post臋powania.Nasza Kancelaria Adwokacka we Wroc艂awiu ma wieloletnie do艣wiadczenie w obszarze prawa karnego. Adwokat od spraw karnych, wie na co zwr贸ci膰 uwag臋, jak przygotowa膰 Ci臋 do sk艂adania wyja艣nie艅, jakie zebra膰 dowody.Przeczytaj r贸wnie偶 nasz artyku艂 – Posiadanie substancji odurzaj膮cych – dlaczego warto mie膰 adwokata?

Masz podobn膮 spraw臋, chcesz si臋 skonsultowa膰 z prawnikiem?

Napisz do nas.

Napisz do nas

Kancelaria zlokalizowana jest we Wroc艂awiu, ale udziela wsparcia prawnego na terenie ca艂ej Polski oraz za granic膮. To umo偶liwia prowadzenie spraw wsz臋dzie tam, gdzie potrzebujesz pomocy adwokata.

Zobacz r贸wnie偶

Frankowicze

Getin Noble Bank bankrutem. Jak dokona膰 zg艂oszenia wierzytelno艣ci?

Upad艂o艣膰 Getin Noble Bank S.A. postawi艂a przed nie艂atwym zadaniem tysi膮ce jego klient贸w. Zg艂oszenie wierzytelno艣ci, potr膮cenie, terminy, procedury – to wszystko mo偶e przyt艂oczy膰. W tym artykule dowiesz si臋, jak prawid艂owo zg艂osi膰 swoje roszczenia. Jakie dokumenty s膮 potrzebne,…

Sprawy rodzinne

Alimenty na doros艂e dziecko do 26 roku 偶ycia. Czyli jak d艂ugo trwa obowi膮zek alimentacyjny?

Czy wiesz, 偶e obowi膮zek alimentacyjny wobec dziecka nie ko艅czy si臋 wraz z jego pe艂noletnio艣ci膮? Szukasz informacji o alimentach dla doros艂ych dzieci we Wroc艂awiu? Zerknij na nasz najnowszy artyku艂 na blogu kancelarii adwokackiej – pe艂en praktycznych porad…

Sprawy rodzinne

Zabezpieczenie aliment贸w na czas trwania post臋powania w s膮dzie.

Czy zmagasz si臋 z trudno艣ciami zwi膮zanymi z procesem alimentacyjnym? Czy zastanawiasz si臋, jak zabezpieczy膰 roszczenia alimentacyjne, aby zapewni膰 finansow膮 stabilno艣膰 dla siebie i swojego dziecka? Ten artyku艂 jest w艂a艣nie dla Ciebie….