Prawo budowlane Wrocław

Prawo budowlane, umowy z deweloperem – adwokat Wrocław

Pomagamy prawidłowo zinterpretować zapisy umów pod względem ich konsekwencji prawnych i skutków finansowych. Wyjaśniamy, jak te zdarzenia wpływają na sferę praw i obowiązków naszych Klientów.

W zakresie świadczonej pomocy prawnej mieści się także prawo rzeczowe (prawo nieruchomości). Wykonuję analizy stanu prawnego nieruchomości, także obciążonych hipotecznie-oraz opiniują treść umów z deweloperami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Udzielam porad w zakresie prawnych aspektów współwłasności, zasiedzenia, a także umów najmu i dzierżawy nieruchomości, doradzam przy ustanawianiu odpowiednich zabezpieczeń umów, między innymi zastawów, hipotek, udzielaniu poręczeń, gwarancji oraz wielu innych. Usługi świadczone są także na rzecz Klientów mieszkających za granicą.

Usługi Kancelarii polegają w szczególności na:

Skontaktuj się

Umów się na spotkanie

Pomimo, że na co dzień każdy korzysta z prawa cywilnego, większość osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji zawieranych umów oraz składanych oświadczeń. Teksty umów, zwłaszcza deweloperskich, napisane są trudnym językiem prawniczym. Ich odkodowanie i ustalenie konsekwencji stanowi nie lada wyzwanie. Dlatego warto skonsultować treść umowy z doświadczonym prawnikiem, aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami.