Kancelaria Adwokacka Wrocław

Podział majątku Wrocław

Podział majątku Adwokat Wrocław

Sprawy dotyczące podziału majątku są postępowaniami trudnymi, skomplikowanymi i wiążącymi się z wieloma emocjami i stresem.Dlatego adwokat, który będzie zajmował się postępowaniem, powinien znać szczegółowo przepisy i mieć umiejętność tworzenia strategii, która pozwoli uzyskać satysfakcjonujący rezultat. 

Wiemy jak podzielić majątek by nasi Klienci na tym nie stracili.

podział majątku

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Lata doświadczenia nauczyły mnie, że w sprawach o podział majątku nie ma łatwych porad.Każda kwestia jest istotna, zwłaszcza jeżeli dotyczy ona finansów i majątku.Nierzadko zgromadzonego przez wiele lat. Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku.Wielokrotnie prowadziłam skomplikowane sprawy o podział, w których majątek składał się z wielu elementów, w tym z przedsiębiorstwa i wielu nieruchomości. 

W sprawach o podział majątku każdorazowo podchodzimy do Klienta w sposób indywidualny i szukamy najlepszych dla niego rozwiązań, biorąc pod uwagę jedynie te opcje, które mogą być dla niego korzystne.W tym celu analizujemy wszystkie aspekty.

 

Współpraca z naszą Kancelarią oznacza stały kontakt z Klientem.Reprezentując Klienta przed sądem, dokładamy starań, aby podział majątku był procesem jak najkrótszym i jak najspokojniejszym, aby Klient nie był narażony na dodatkowy stres. 

Majątek dorobkowy, można podzielić na dwa sposoby – przed sądem lub w drodze ugody. 

Jeżeli czeka Cię sprawa o podział majątku albo musisz się ustosunkować do otrzymanego wniosku o podział majątku, to najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady i pomocy adwokata specjalizującego się w takich sprawach.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy podziale majątku?

Kiedy dochodzi do rozwodu, cały majątek wspólny byłych małżonków musi zostać podzielony.A ponieważ nie jest to sprawa prosta, asysta dobrego prawnika jest kwestią niemal kluczową. Zwłaszcza w momencie, gdy podział majątku odbywa się przed sądem.Wymagana jest tu doskonała znajomość prawa, doświadczenie i wolna od emocji głowa.Sam rozwód jest najczęściej przeżyciem niezwykle trudnym. Jednak koniec małżeństwa to również początek kolejnych kłopotów. Jednym z nich jest właśnie podział majątku wspólnego.Należy pamiętać, że w tego typu sytuacji zawsze można skorzystać z pomocy prawnika, który swoją wiedzą i doświadczeniem wesprze w tych niełatwych chwilach. 

Podział majątku - od czego zacząć?

Jeżeli jesteś już po rozwodzie, a Twój wyrok się uprawomocnił. Albo gdy masz z małżonkiem zawartą rozdzielność majątkową, możesz zacząć myśleć o podziale majątku. Możesz podzielić majątek na dwa sposoby – ugodowo lub sądownie.

 

Jestem zdania, że zawsze należy przynajmniej próbować dojść do porozumienia niż od razu kierować sprawę do sądu. Rozwiązanie ugodowe jest szybsze, tańsze i nie generuje konfliktów. Wszak podejmujecie decyzję o podziale wspólnie, idąc na kompromis.

 

W czasie negocjacji również możesz korzystać z pomocy adwokata. Jest to nawet wskazane. Często udział adwokata chłodzi emocje między stronami i łatwiej dojść do porozumienia. Zanim zasiądziecie do stołu negocjacji, warto ustalić co wchodzi w skład majątku dorobkowego. Zastanowić się w jaki sposób chcielibyście dokonać podziału. Określić wartość majątku. Sposoby spłaty. W tych czynnościach również pomocny będzie adwokat.

 

Umowny podział majątku może zostać zawarty w formie spisanej umowy między małżonkami. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. 

Skontaktuj się

Umów się na spotkanie

Sądowy podział majątku – jak przebiega?

Jeżeli pomimo prób zawarcia ugody, propozycji rozmów, spotkań – nie jesteście w stanie dojść do porozumieć, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Warto pamiętać, że będzie to proces długi i kosztowny. Im bardziej skomplikowana sprawa tym wyższe koszty generuje. Zanim złożysz wniosek o podział majątku do sądu musisz określić co wchodzi w skład waszego majątku wspólnego. Ważne jest, aby oddzielić to co jest majątkiem osobistym każdego z was, od majątku wspólnego. Pamiętaj również o wycenie składników wchodzących w skład waszego majątku. Co do zasady podziałowi podlega wszystko to co było objęte wspólnością majątkową 

Co podlega podziałowi między małżonków?

Podziałowi podlegają wszystkie ruchomości, które były wspólne, czyli np. samochody, rowery, motory, meble, sprzęt agd, sprzęt sportowy itd. Zwykle, gdy ruchomości mają niewielką wartość dokonuje się podziału w naturze. Oznacza to, że jeden z małżonków zabiera jedną rzecz, a drugi inną. Ten sposób pozwala zaoszczędzić koszty związane z wyceną każdej rzeczy. Jednak, gdy małżonkowie pozostają w ostrym sporze, to trudno o zgodny podział. Wtedy niestety konieczny jest biegły. Po wycenie biegłego, sąd może daną rzecz przyznać jednemu z małżonków ze spłatą na rzecz drugiego. Jeżeli strony nie będą zainteresowane takim rozwiązaniem sąd zarządzi sprzedaż rzeczy prze komornika. Co generuje kolejne koszty.

 

Podziałowi podlegają również wspólne pieniądze, zgromadzone w gotówce, na rachunkach bankowych lub w innych instrumentach finansowych (np. akcje, obligacje). Nie ma znaczenia czy pieniądze są zgromadzone na wspólnym koncie małżonków, czy na ich kontach osobistych. Istotne jest jedynie pochodzenie pieniędzy. Wyłącznie na tej podstawie będziemy oceniać, czy pieniądze wchodzą do majątku wspólnego czy stanowią majątek osobisty.

 

W przypadku podziału nieruchomości, sąd może dokonać jej podziału w naturze, poprzez przyznanie jej jednemu z małżonków ze spłatą na rzecz drugiego. Może również zarządzić jej sprzedaż przez komornika.  

Podział majątku przed rozwodem, kiedy jest możliwy?

Podział majątku przed formalnym zakończeniem małżeństwa jest możliwy. Ale 

polskie prawo stawia pewne ograniczenia. Zgodnie z art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Oznacza to, że podziału majątku w czasie trwania małżeństwa można dokonać wyłącznie po ustaniu wspólności majątkowej.

 

Kluczem do podziału majątku przed rozwodem jest współpraca i zgoda obu stron. Jeśli obie strony są zgodne co do podziału majątku i chcą zakończyć wspólność majątkową, proces ten może przebiegać sprawnie.

 

Jeśli rozważasz podział majątku w czasie trwania związku małżeńskiego, skonsultuj się z adwokatem od spraw rodzinnych, aby upewnić się, że podejmujesz właściwe decyzje.

Ile kosztuje sprawa o podział majątku?

Wniosek o podział majątku kieruje się do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego. Podlega on opłacie stałej w wysokości 1000 zł. Jeżeli małżonkowie składają zgodny wniosek o podział majątku wspólnego, wówczas opłata wynosi 300 zł. W przypadku zgodnego podziału majątku wspólnego, w którego skład wchodzą nieruchomości warto rozważyć podział sądowy. Jest on bowiem kilkukrotnie tańszy od podziału przeprowadzonego przed notariuszem.  

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości prawne, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Unikniesz wówczas przykrych niespodzianek i konsekwencji. Fachowa pomoc prawna zabezpieczy Cię przed podjęciem pochopnych decyzji, których skutki mogą pogrążyć Cię finansowo na lata. 

Ile trwa sprawa o podział majątku?

Czas trwania sprawy o podział majątku może znacząco różnić się w zależności od wielu czynników. Oto kilka aspektów, które mogą wpłynąć na długość postępowania:

 

  • Skomplikowanie majątku: Jeśli małżonkowie posiadają „skomplikowany majątek”, taki jak nieruchomości w różnych lokalizacjach, inwestycje czy przedsiębiorstwa, może to wydłużyć czas potrzebny na dokładne ustalenie wartości i podział.

  • Chęć współpracy obu stron: Jeśli obie strony są skłonne do współpracy i negocjacji, sprawa może zostać rozwiązana szybciej. Natomiast konflikty i niechęć do porozumienia mogą znacząco wydłużyć postępowanie.

  • Mediacja: Jeśli strony decydują się na mediację zamiast tradycyjnego postępowania sądowego, może to skrócić czas trwania sprawy.

Z mojego doświadczenia sprawy o podział majątku mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od powyższych czynników. Jednak średnio, większość spraw o podział majątku rozstrzygana jest w ciągu 1-3 lat. Ważne jest, aby skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące Twojej konkretnej sytuacji.

Jak wygrać podział majątku? Adwokat Wrocław podział majątku

Wygranie sprawy o podział majątku nie polega na pokonaniu drugiej strony, ale na zapewnieniu sprawiedliwego i uczciwego podziału majątku wspólnego.

 

Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na korzystny wynik w sprawie o podział majątku:

  1. Zgromadzenie dokumentacji: Zbierz wszystkie dokumenty dotyczące Waszego majątku wspólnego, takie jak umowy kupna, wyceny nieruchomości, akty notarialne, wyciągi bankowe, polisy ubezpieczeniowe i inne. Im więcej dowodów przedstawisz, tym łatwiej będzie udowodnić swoje stanowisko.

  2. Wynajęcie adwokata: Zatrudnienie adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i majątkowym może znacząco zwiększyć Twoje szanse na korzystny wynik. Profesjonalista będzie wiedział, jakie argumenty przedstawić i jakie dowody zgromadzić.

  3. Uczciwość: nie ukrywaj majątku ani nie przekręcaj faktów. Sądy patrzą nieprzychylnie na strony, które próbują oszukiwać system, co może wpłynąć na ostateczny werdykt.

  4. Rozważ mediację: Mediacja to proces, w którym neutralna osoba pomaga obu stronom dojść do porozumienia. Może to być mniej kosztowne i mniej stresujące niż tradycyjny proces sądowy.

  5. Zrozum swoje prawa: Upewnij się, że rozumiesz, jakie prawa przysługują Ci w ramach prawa rodzinnego. Wiedza o tym, czego możesz się spodziewać, pomoże Ci podejmować świadome decyzje.

  6. Komunikuj się z byłym małżonkiem: O ile to możliwe, staraj się utrzymywać otwartą i uczciwą komunikację z byłym małżonkiem. Współpraca może prowadzić do bardziej sprawiedliwego podziału majątku.

Pamiętaj, że każda sprawa jest inna, a to, co działa w jednym przypadku, może nie działać w innym. Kluczem jest przygotowanie, uczciwość i skorzystanie z dostępnych zasobów, takich jak doświadczony adwokat w sprawach podziału majątku, aby pomóc Ci osiągnąć najlepszy możliwy wynik.